Op Bonaire is het zo dat als je na een onderhandeling over een woning tot een akkoord komt, er al een bindende overeenkomst is. Het is dan niet meer mogelijk als koper om achteraf nog met allerlei ontbindende voorwaarden aan te komen. Denk daar dus goed over na voordat je een bod doet op een onroerend goed. Want op het moment dat je een bod uitbrengt, zijn er mogelijk nog zaken onzeker. Krijg je de financiering wel voor elkaar? Of heb je nog geen zicht op de technische staat van de woning? Als zoiets van toepassing is, spreek dan ontbindende voorwaarden af.

Wat zijn precies ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die koper en verkoper in de koopakte hebben opgenomen en die de koop kunnen ontbinden. Gaat een voorwaarde niet lukken binnen de afgesproken termijn, dan kan de koop ongedaan worden gemaakt. Vaak zie je voorwaarden gesteld door de kopende partij, maar ook de verkoper kan deze voorwaarden stellen.

Ontbinding van het koopcontract

Wat zijn de meest voorkomende ontbindende voorwaarden?

1. Voorbehoud van financiering

Dit voorbehoud neem je op als het nog niet zeker dat je de financiering van de woning rond krijgt. Als de financiering geweigerd wordt binnen de tijd die is afgesproken in de ontbindende voorwaarde, kun je dan nog afzien van de koop.

Vaak wordt een termijn gehanteerd van 50 of 60 dagen om de financiering voor elkaar te krijgen. Dat lijkt lang, maar er zijn soms vertragende factoren die mee spelen, zoals wachttijd bij een (verplicht) taxatierapport of een afspraak bij de bank. Belangrijk om te realiseren is dat banken buiten Bonarie in principe geen hypotheek verstrekken voor onroerend goed op ons eiland. U kunt hiervoor terecht bij (in willekeurige volgorde):
1) Crooij en Flipse Verzekeringen & Hypotheken
2) MCB Bonaire
3) RBC Bonaire
4) ORCO Bank
5) Banco di Caribe

2. Voorbehoud van technische inspectie

Met een technische inspectie, soms ook wel aankoopkeuring genoemd, gaat een onafhankelijk specialist de technische staat van de woning opnemen. Deze specialist kijkt naar de bouwkundige staat van de woning, maar ook naar kosten van herstel van structurele defecten. In een overeenkomst wordt meestal een maximaal bedrag opgenomen van herstel van noodzakelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld dat alle noodzakelijke werkzaamheden maximaal $ 10.000 mogen bedragen. Blijken de kosten hoger te zijn, dan mag de koopovereenkomst ontbonden worden. De kosten van zo’n inspectie zijn voor rekening van de koper.

3. Voorbehoud verkoop eigen woning

Als je een eigen woning hebt die eerst verkocht moet zijn voordat je een andere woning aan kunt kopen, dan wordt dit voorbehoud gemaakt. Lukt het dan niet om je woning voor een bepaalde datum te verkopen, dan kan koper of verkoper de koopovereenkomst ontbinden. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een verkoper akkoord gaat met zo’n voorbehoud.

4. Toestemming verkoop woning op erfpachtterrein

De meeste ontbindende voorwaarden komen van de koper, maar ook de verkoper kan dit stellen. Een veelgebruikte voorwaarde van de zijde van de verkoper is de toestemming verkoop woning op erfpachtterrein. Het Openbaar Lichaam Bonaire moet namelijk toestemming geven voor de verkoop van een woning dat gebouwd is op erfpachtterrein. Als deze toestemming niet gegeven wordt, kan de overeenkomst ontbonden worden.

Uw makelaar van Harbourtown Real Estate kan u adviseren over deze ontbindende voorwaarden. Neem gerust contact op via het contactformulier of stuur een email naar info@harbourtownbonaire.com.

Your specialist in Real Estate!

Our real estate agent on Bonaire is happy to help you find your dream home or perhaps the right piece of land on which you can build your own villa. But we are also happy to assist you with the sale or rental of your home. Since 1989, Harbourtown Real Estate has been the place to be to help you realize your housing needs.

Lees onze andere blogs

Vakantieverhuur

Vakantieverhuur

Vakantieverhuur, oftewel korte termijn verhuur, is niet overal toegestaan op Bonaire. In het Ruimtelijk...

Lees meer
Feestdagen Bonaire

Feestdagen Bonaire

De officiële feestdagen op Bonaire zijn anders dan de Europees Nederlandse feestdagen. In het verleden was...

Lees meer

Kaya L.D. Gerharts 20, Kralendijk
Bonaire - Caribisch Nederland

Tel (Bonaire): +599 717 5539
Tel (Nederland): +31 (0) 85 888 0508

info@harbourtownbonaire.com

Kantooruren: 8:30AM - 5:30PM
Gesloten op: Zaterdag en Zondag

Neem contact op