Belasting

Als eigenaar van een woning krijgt u te maken met belasting: grondbelasting of vastgoedbelasting. De inning vindt plaats via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Op de website van Harbourtown Real Estate willen we u zo kort en bondig mogelijk uitleggen wat het...

Disclaimer

Disclaimer voor https://harbourtownbonaire.com Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://harbourtownbonaire.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Harbourtown Bonaire. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website...

Kosten verkoper

Met welke kosten moet je als verkoper rekening houden? Als je een onroerend goed verkoopt, is de verkoper verantwoordelijk voor de commissie voor verkoop van de makelaar. De verkoper huurt in principe de makelaar in voor de verkoop van het onroerend goed. De kopers...

Roerende goederen

Onder roerende goederen wordt verstaan: alle zaken die verplaatst kunnen worden, mits ze niet aan een stuk grond of gebouw vastzitten. De inventaris van een woning zijn dus roerende goederen. Over de waarde van de roerende goederen hoeft geen 5% overdrachtsbelasting...

Pagabon

Pagabon Pagabon is een vorm van pre-paid elektriciteit op Bonaire. De leverancier van water en elektriciteit op het eiland is het WEB: Water en Energiebedrijf Bonaire NV. In de meeste woningen is er een reguliere aansluiting voor elektra, maar soms kiezen...