Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden Op Bonaire is het zo dat als je na een onderhandeling over een woning tot een akkoord komt, er al een bindende overeenkomst is. Het is dan niet meer mogelijk als koper om achteraf nog met allerlei ontbindende voorwaarden aan te komen. Denk daar...

Alles over belastingen

Alles over belastingen Op Bonaire zijn twee soorten belasting voor onroerende goederen: grondbelasting en vastgoedbelasting. Dit inning vindt plaats via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Op deze website van Harbourtown Real Estate willen we u zo kort en bondig...

Disclaimer

Disclaimer voor https://harbourtownbonaire.com Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://harbourtownbonaire.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Harbourtown Bonaire. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website...

Kosten verkoper

Je huis verkopen: welke kosten zijn voor mij als verkoper? Als je als verkoper een onroerend goed verkoopt, is de verkoper verantwoordelijk voor de commissie voor verkoop. De verkoper ‘huurt’ in principe de makelaar in voor de verkoop van het onroerend goed. De kopers...

Roerende zaken

Roerende zaken bij verkoop woning. Hoe zit het nu? Bij het opnemen van een koopsom voor roerende zaken, is het van belang dat die koopsom de reële waarde vertegenwoordigt van de roerende zaken in kwestie en dat de koopsom gespecificeerd wordt per onroerend goed (dus...