Water en Elektra aansluiting

Water en elektra Als u een woning koopt, moet de aansluiting voor water en electra op uw naam overgeschreven worden. Dat kan pas nadat u bij de notaris bent geweest voor de overdracht. U gaat hiervoor naar het WEB, het Water en Electriciteitsbedrijf Bonaire. Het beste...

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden Op Bonaire is het zo dat als je na een onderhandeling over een woning tot een akkoord komt, er al een bindende overeenkomst is. Het is dan niet meer mogelijk als koper om achteraf nog met allerlei ontbindende voorwaarden aan te komen. Denk daar...

Alles over belastingen

Alles over belastingen Op Bonaire zijn twee soorten belasting voor onroerende goederen: grondbelasting en vastgoedbelasting. Dit inning vindt plaats via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Op deze website van Harbourtown Real Estate willen we u zo kort en bondig...

Kosten verkoper

Je huis verkopen: welke kosten zijn voor mij als verkoper? Als je als verkoper een onroerend goed verkoopt, is de verkoper verantwoordelijk voor de commissie voor verkoop. De verkoper huurt in principe de makelaar in voor de verkoop van het onroerend goed. De kopers...

Roerende zaken

Roerende zaken bij verkoop woning. Bij het opnemen van een koopsom voor roerende zaken, is het van belang dat die koopsom de reële waarde vertegenwoordigt van de roerende zaken in kwestie en dat de koopsom gespecificeerd wordt per onroerend goed (dus per item!). We...

Pagabon

Pagabon: pre-paid electriciteit De leverancier van water en elektriciteit op Bonaire is het WEB: Water en Energiebedrijf Bonaire NV. In de meeste woningen is er een reguliere aansluiting voor elektra, maar soms kiezen woningeigenaren ervoor om gebruik te maken van...