Als eigenaar van een woning krijgt u te maken met belasting: grondbelasting of vastgoedbelasting. De inning vindt plaats via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Op de website van Harbourtown Real Estate willen we u zo kort en bondig mogelijk uitleggen wat het verschil is en wat belangrijk is om te weten.

Grond belasting

Inwoners van Bonaire met een eigen huis (hoofdverblijf), betalen grondbelasting. Iedere 5 jaar wordt de waarde van de woning vastgesteld. De belasting is 0,345% over de vastgestelde waarde van het onroerende goed.

Rekenvoorbeeld
U bent inwoner van Bonaire met een eigen huis waar u zelf in woont. De waarde is vastgesteld op $ 300.000,-. Jaarlijks betaalt u dan $ 1.035,- aan grondbelasting.

Vastgoed belasting

Vastgoedbelasting is van toepassing voor:
• eigenaren van tweede woningen;
• niet ingezetenen die grond hebben in Caribisch Nederland;
• eigenaren die onroerende zaken verhuren;
• binnen Caribisch Nederland gevestigde lichamen die onroerende zaken houden;
• buiten Nederland gevestigde lichamen die in het bezit zijn van onroerende zaken in Caribisch Nederland.

Net als grondbelasting wordt de waarde 1x in de 5 jaar vastgesteld en de heffing is jaarlijks van degene die op 1 januari van dat jaar eigenaar is. Bij vastgoedbelasting geldt een vrijstelling over de eerste $ 70.000,- van de waarde van tweede woningen. Over de meerwaarde wordt 0,91% belastingplichtig. Over grond die in erfpacht is uitgegeven wordt de vastgoedbelasting geheven van de erfpachter van de grond. Ook als de particulier of de rechtspersoon niet in Caribisch Nederland woonachtig of gevestigd is, is er sprake van belastingplicht voor de vastgoedbelasting.

Rekenvoorbeeld
U heeft een tweede woning op Bonaire die u verhuurt. De waarde van uw woning is vastgesteld op $ 300.000,-. Aan vastgoedbelasting betaalt u dan 0,91% over $ 230.000,- (waarde $ 300.000,- min $ 70.000,- vrijstelling). Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van $ 2.093,-.

Vrijstelling belasting voor inwoners: onbebouwde kavel

Eigenaren van een braakliggend perceel grond die inwoner zijn van Caribisch Nederland, zijn voor deze kavel vrijgesteld van vastgoedbelasting. Het maakt niet uit of het gaat om eigendomsgrond of erfpachtgrond.

Alternatieve berekening van de vastgoed belasting

Het tarief voor de vastgoedbelasting is 17,5% van de voordelen uit het onroerende zaak. Dit tarief wordt berekend over het fictief inkomen van 4% van de waarde over de onroerende zaak. Effectief is het tarief 17,5% X 4% = 0,7%. Over onroerende zaken waarover vastgoedbelasting wordt geheven, heeft het eilandgebied Bonaire de opcenten vastgesteld op 15% van de geheven vastgoedbelasting. Per 1 januari 2020 zijn deze opcenten vastgesteld op 30% over de Rijksvastgoedbelasting van 0,7%.

Rekenvoorbeeld
Op Bonaire heeft u een tweede woning die u verhuurt. De waarde van uw woning is vastgesteld op $ 300.000,-. De grondslag voor belasting is dan $ 230.000,- (waarde $ 300.000,- min $ 70.000,- vrijstelling). U betaalt 0,7% over deze waarde ($ 1.610,-) vermeerderd met 30% eilandelijke opcenten ($ 483,-). Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van $ 2.093,- aan vastgoedbelasting, oftewel 0,91%.

De Belastingdienst Caribisch Nederland – Bonaire heeft een zeer uitgebreide website waarop u werkelijk alle informatie hierover kunt terugvinden. Via deze link vindt u vervolgens alle brochures en tevens veel aanvullende informatie en belasting formulieren terug.

Belastingdienst Bonaire – Caribisch Nederland
Kaya L.D. Gerharts 12 – Kralendijk – Bonaire
telefoon: (+599) 715 8585 – Fax: (+599) 715 8800

Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij uw makelaar. Ga naar het contactformulier of mail naar info@harbourtownbonaire.com.

Specialist in onroerend goed!

Onze makelaar op Bonaire helpt u graag bij het vinden van uw droomhuis of wellicht het juiste stuk grond waarop u uw eigen huis kunt bouwen of een oceanfront villa. Maar ook zijn we u graag van dienst bij het te koop of te huur zetten van uw woning. Al sinds 1989 is Harbourtown Real Estate de aangewezen plek om u te helpen met het verwezenlijken van uw wensen.

Lees onze andere blogs

Huis kopen Bonaire

Huis kopen Bonaire

Overweeg je een huis te kopen op Bonaire? Dat is heel begrijpelijk, want leven en wonen op Bonaire is heerlijk. Ten...

Lees meer
WEB

WEB

Als u een woning koopt, moet de aansluiting voor water en electra (WEB) op uw naam overgeschreven worden. Dat kan pas...

Lees meer

Kaya L.D. Gerharts 20, Kralendijk
Bonaire - Caribisch Nederland

Tel (Bonaire): +599 717 5539
Tel (Nederland): +31 (0) 85 888 0508

info@harbourtownbonaire.com

Kantooruren: 8:30AM - 5:30PM
Gesloten op: Zaterdag en Zondag

Neem contact op