Als eigenaar van een woning krijgt u te maken met belasting: grondbelasting of vastgoedbelasting. De inning vindt plaats via de Belastingdienst Caribisch Nederland. Op de website van Harbourtown Real Estate willen we u zo kort en bondig mogelijk uitleggen wat het verschil is en wat belangrijk is om te weten.

Grondbelasting

Inwoners van Bonaire met een eigen huis (hoofdverblijf), betalen grondbelasting. Iedere 5 jaar wordt de waarde van de woning vastgesteld. De belasting is 0,345% over de vastgestelde waarde van het onroerende goed.

Rekenvoorbeeld
U bent inwoner van Bonaire met een eigen huis waar u zelf in woont. De waarde is vastgesteld op $ 300.000,-. Jaarlijks betaalt u dan $ 1.035,- aan grondbelasting.

Vastgoedbelasting

Vastgoedbelasting is van toepassing voor:
• eigenaren van tweede woningen;
• niet ingezetenen die grond hebben in Caribisch Nederland;
• eigenaren die onroerende zaken verhuren;
• binnen Caribisch Nederland gevestigde lichamen die onroerende zaken houden;
• buiten Nederland gevestigde lichamen die in het bezit zijn van onroerende zaken in Caribisch Nederland.

Net als grondbelasting wordt de waarde 1x in de 5 jaar vastgesteld en de heffing is jaarlijks van degene die op 1 januari van dat jaar eigenaar is. Bij vastgoedbelasting geldt een vrijstelling over de eerste $ 70.000,- van de waarde van tweede woningen. Over de meerwaarde wordt 0,91% belastingplichtig. Over grond die in erfpacht is uitgegeven wordt de vastgoedbelasting geheven van de erfpachter van de grond. Ook als de particulier of de rechtspersoon niet in Caribisch Nederland woonachtig of gevestigd is, is er sprake van belastingplicht voor de vastgoedbelasting.

Rekenvoorbeeld
U heeft een tweede woning op Bonaire die u verhuurt. De waarde van uw woning is vastgesteld op $ 300.000,-. Aan vastgoedbelasting betaalt u dan 0,91% over $ 230.000,- (waarde $ 300.000,- min $ 70.000,- vrijstelling). Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van $ 2.093,-.

Vrijstelling voor inwoners: onbebouwde kavel

Eigenaren van een braakliggend perceel grond die inwoner zijn van Caribisch Nederland, zijn voor deze kavel vrijgesteld van vastgoedbelasting. Het maakt niet uit of het gaat om eigendomsgrond of erfpachtgrond. 

Alternatieve berekening van de vastgoedbelasting

Het tarief voor de vastgoedbelasting is 17,5% van de voordelen uit het onroerende zaak. Dit tarief wordt berekend over het fictief inkomen van 4% van de waarde over de onroerende zaak. Effectief is het tarief 17,5% X 4% = 0,7%. Over onroerende zaken waarover vastgoedbelasting wordt geheven, heeft het eilandgebied Bonaire de opcenten vastgesteld op 15% van de geheven vastgoedbelasting. Per 1 januari 2020 zijn deze opcenten vastgesteld op 30% over de Rijksvastgoedbelasting van 0,7%.

Rekenvoorbeeld
Op Bonaire heeft u een tweede woning die u verhuurt. De waarde van uw woning is vastgesteld op $ 300.000,-. De grondslag voor belasting is dan $ 230.000,- (waarde $ 300.000,- min $ 70.000,- vrijstelling). U betaalt 0,7% over deze waarde ($ 1.610,-) vermeerderd met 30% eilandelijke opcenten ($ 483,-). Dit komt neer op een jaarlijks bedrag van $ 2.093,- aan vastgoedbelasting, oftewel 0,91%.

De Belastingdienst Caribisch Nederland – Bonaire heeft een zeer uitgebreide website waarop u werkelijk alle informatie hierover kunt terugvinden. Via deze link vindt u vervolgens alle brochures en tevens veel aanvullende informatie en belastingformulieren terug.

Belastingdienst Bonaire – Caribisch Nederland
Kaya L.D. Gerharts 12 – Kralendijk – Bonaire
telefoon: (+599) 715 8585 – Fax: (+599) 715 8800

Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij uw makelaar. Ga naar het contactformulier of mail naar info@harbourtownbonaire.com.

Your specialist in Real Estate!

Our real estate agent on Bonaire is happy to help you find your dream home or perhaps the right piece of land on which you can build your own villa. But we are also happy to assist you with the sale or rental of your home. Since 1989, Harbourtown Real Estate has been the place to be to help you realize your housing needs.

Also read our other blogs

Huis kopen op Bonaire

Huis kopen op Bonaire

Leven en wonen op Bonaire is heerlijk, want je leeft hier vooral veel buiten. Lekker buiten op de porch met een goed...

Lees meer
Water en Elektra (WEB)

Water en Elektra (WEB)

Als u een woning koopt, moet de aansluiting voor water en electra op uw naam overgeschreven worden. Dat kan pas nadat...

Lees meer

Kaya L.D. Gerharts 20, Kralendijk
Bonaire - Dutch Caribbean

Phone (Bonaire): +599 717 5539
Phone (Holland): +31  85 888 0508

Whats App

info@harbourtownbonaire.com

Business hours: 8:30AM - 5:30PM
Closed on: Saturday and Sunday

Please contact us